G-NQFDDTMN50
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

ENDOVASKÜLER TEDAVİ

ENDOVASKÜLER TEDAVİ

Aort anevrizma tedavisi

Abdominal ve torakal anevrizmaları stentleme

TEVAR

EVAR