trarazendeelfaruessv

Kritik Bacak İskemisi ve Tedavisi

Objektive Vasküler Tanı Araçları İle Tespit Edilmiş; İleri derecede azalmış kan akımına bağlı kronik istirahat ağrısı, ülser, gangren gibi

trofik bozuklukların eşlik ettiği dokun kaybının olduğu periferik arteryel hastalığıdır.

Akut bacak iskemisinin KBİ den farkı, akut extremite iskemisinde etyolojinin tromboz veya periferik tromboembolizm olmasıdır.

 • Ağrı;
 • Yüksek doz analjezik ihtiyacı
 • Opioid gereksinimi
 • Ülser etyolojı
 • Gangren

 

KBİ PATOFİZYOLOJİ

 • Arteriyel akım azalması, hipoksi
 • Mikrosirkülasyonun bozulması
 • Nöropati
 • DM (mix; iskemi+nöropati)
 • Bozulmuş cilt beslenmesi
 • Bozulmuş endotelyal fonksiyon
 • Bozulmuş inflamatuar cevap
 • Bozulmuş sempatik otoregülasyon

 

SONUÇ

 • İSTİRAHAT AĞRISI
 • TROFİK DEĞİŞİKLİKLER
 • BOZULMUŞ YARA İYİLEŞMESİ

 

RİSK FAKTÖRLERİ

 • Yaş
 • Sigara
 • DM
 • Kardiovasküler olaylar
 • HT
 • Hiperlipidemi
 • Serebrovasküler olay
 • Eşlik eden diğer vasküler patolojiler

 

TEDAVİ

 • İlk amaç ağrıyı giderme
 • Ülserin iyileşmesi
 • Bacak kaybının önlenmesi
 • Hayat fonksyonlarının düzeltilmesi
 • İLAÇ TEDAVİSİ
 • RİSK FAKTÖRLERİNİN UZAKLAŞTIRILMASI
 • PROSTOGLANDİN ÇALIŞMALARI
 • EK TEDAVİ SEÇENEKLERİ
 • TAVSİYELER

 

TASC II öneri

 • İskemik ülser iyileşmesinde ve amputasyonu azaltmada daha önceki çalışmalar prostonoidlerin KBİ de kullanılmasını desteklemektedir Kanıt A
 • Bununla beraber son çalışmalar prostonoidlerin amputasyondan kurtulmak için fayda etmediğini desteklemektedir Kanıt A
 • Farmakoterapide başka ilaçta yoktur Kanıt B

 

EK TEDAVİ SEÇENEKLERİ

 • Teropatik anjiogenez
 • Yara bakımı
 • Mekanik araçlar
 • Pnömotik kompresyon uygulamaları
 • Spinal kord stimülasyonu
 • Hiperbarik oksijen
 • Lumbar sempatektomi
 • Ultrasaound

 

TAVSİYELER

 • Gerekirse ayna yardımı ile ayakların her gün gözlemlenmesi
 • Extremitenin tehlikeye açık bölgelerini korumak
 • Düzenli ilaç kullanımı
 • Özellikle ödemli extremite bölgelerini basınçtan korumak
 • Hastalar kan basıncı, kan şekeri ve lipit düzeylerini düzenli kontrol ettirmelidir
 • Uygun ayakkabı ve terlik seçimi